Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na odborné podujatie, ktoré sa uskutoční 20. marca 2018 v hoteli Tatra v Bratislave, kde počas pol dňovej vzdelávacej aktivity načrieme do problematiky sklerózy multiplex (SM) a budeme sa venovať širokému diapazónu tém, ktorý bude zahŕňať aktuálne informácie o trendoch v modernej diagnostike a terapii nielen dospelého, ale aj detského pacienta a špecifík SM v tehotenstve. Obsah prednášok sme sa snažili adresovať nielen kolegom zo špecializovaných pracovísk pre SM, ale aj tým, pre ktorých sa po zavedení centralizovanej starostlivosti v rámci SM táto téma „logicky“ stala marginálnou.

Zároveň nám bude cťou na podujatí privítať aj zahraničného prednášajúceho, doktora Klemena Grabljeveca z Ľubľany, ktorý bude prezentovať najnovšie poznatky o liečbe ťažkej spasticity u pacientov so SM pomocou baklofenovej pumpy. Sekundovať mu bude primár Róbert Illéš z Neurochirurgickej kliniky na Kramároch, ktorý nám sprostredkuje chirurgickú stránku implantabilných pumpových systémov.

Touto cestou Vás, milí kolegovia, srdečne pozývame a vopred sa tešíme na Vašu účasť. Bližšie informácie o podujatí, rovnako aj možnosť registrácie na podujatie, nájdete v ďalšej časti web stránky odborného podujatia.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené CME kredity.

Za organizačný výbor podujatia
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.   a   MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Odbornú garanciu nad podujatím prevzala Slovenská neurologická spoločnosť.


Organizačný výbor podujatia